Wykształcenie

2010 -2015 Fundacja Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie przy Klinice  Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 5-letnie studia podyplomowe przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty PTP – uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i terapii rodzin

2009-2010 Uniwersytet Rzeszowski, podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie ,,Praktycznego nauczania zawodu” – uprawnienia pedagogiczne

2008-2009 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studia podyplomowe, kierunek:  zarządzanie zasobami ludzkimi

2006-2007 Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie (kurs) – kierunek: psychoterapia i poradnictwo

2003-2008 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia magisterskie, kierunek: psychologia, specjalność: psychologia kliniczna

Szereg szkoleń z zakresu psychoterapii i poradnictwa psychologicznego (jak poniżej).