Doświadczenie

Od 2018 – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Rzeszowie –  psycholog, psychoterapeuta – praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami

Od 2017 – Prywatny Gabinet Psychologiczny mgr Dominika Maj
– psycholog, psychoterapeuta, trener

Od 2012 – 2020. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny, Poradnia Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Psychicznych, Zespół Leczenia Środowiskowego
– psycholog, psychoterapeuta, trener – praca z osobami dorosłymi

2008-2011 Ośrodek Wczesnej Interwencji w Rzeszowie oraz Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, PSOUU Koło w Rzeszowie
– psycholog, praca z dziećmi w wieku 0-10 lat i rodzinami

Praca dodatkowa:

Od 2017 – Stowarzyszenie Rodzin ,,Otwarty Umysł” w Rzeszowie – psycholog, psychoterapeuta

Od 2013 – Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Stopniu Niepełnosprawności w Rzeszowie
– psycholog-orzecznik w sprawach dzieci, młodzieży i dorosłych

2011-2014 – Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale, psycholog szkolny

2010 -2012 – prowadzenie warsztatów umiejętności psychospołecznych dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym dla MOPS-ów i GOPS-ów w Łańcucie, Rzeszowie, Kolbuszowej, Stalowej Woli, Lubeni
– współpraca z firmami szkoleniowymi (EduIT, Instytut Badawczo-Szkoleniowy, Ośrodek ,,Meridum”).

2012 – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie, Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich
– psycholog

2009 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – projekt unijny ,,Wsparcie zawodowe osób  z niepełnosprawnością intelektualną” – psycholog

2008-2009 –  NZOZ Centrum Medyczne „Medyk” w  Rzeszowie, Stacja Dializ i Poradnia Zdrowia Psychicznego- psycholog