Konsultacje psychologiczne

Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się, dokonanie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy.

Pacjent ma możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęcia decyzji co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy.