Terapia pary

Terapia pary – służy osobom pozostającym w związkach formalnych lub nieformalnych w przezwyciężeniu pojawiającego się w ich relacji kryzysu. Ma na celu poprawę wzajemnego rozumienia się. Pod okiem specjalisty para ma możliwość spojrzenia z innej perspektywy na przeżywane trudności. Czas trwania to zazwyczaj kilka spotkań. Klienci na bieżąco analizują efekty wspólnej pracy.