Warsztaty

Oferta w zakresie tematyki warsztatów jest otwarta. Może być modyfikowana w zależności od potrzeb i zainteresowania klientów. Jest skierowana dla instytucji wsparcia społecznego oraz otoczenia biznesu.